Overmachtige Natuur

Ik heb gezocht naar een symbool om goed aan te geven dat ik vind dat wij (de mens) maar een kleine schakel zijn in alles wat de natuur is. Dat symbool is in deze de vuist, die vanonder de boom een rake klap uitdeelt aan de slechte kant van de kapitalistische samenleving.

Natuur overwint

Natuur overwint